Om os

Ungeråd KBH er ungdommens direkte talerør til politikerne på Københavns rådhus!

Målet med Ungeråd KBH er at sikre, at unge har medindflydelse på udviklingen i Københavns Kommune, får indblik i den demokratiske proces og er med til at kvalificere de politiske beslutninger, der træffes. Dette sker gennem et direkte samarbejde mellem Ungerådet og politikerne, hvor unges viden, idéer og behov aktivt bliver bragt i spil. Hvert år kan Ungeråd KBH anmode om at få fire forslag behandlet politisk af Københavns Borgerrepræsentation.  

Ungerådet består af 35 medlemmer og 15 suppleanter i alderen 12-20 år med bopæl i Københavns Kommune. Medlemmerne vælges for et år ad gangen. 

Ungeråd KBH arbejder uafhængigt af partipolitiske, økonomiske og religiøse interesser.

Ungerådet er forankret under Børne- og Ungdomsforvaltningen. Rådet betjenes af et sekretariat, som faciliterer ungerådsmøderne og løser administrative opgaver knyttet til rådet. Borgerrepræsentationen har afsat 500.000 kr til årlig drift af ungerådet.

Læs mere om Ungeråd KBHs formål, retningslinjer, organisering mm i rådets vedtægter. Vedtægterne er godkendt af Borgerrepræsentationen september 2017.

Mød os her:

Video Url

Organisering

Ungerådet er organiseret ud fra snefnugsmodellen, der er kendt indenfor organisationsteori. Se nedenfor hvordan rollerne fordeler sig og læs mere om hvem, der er hvad i Ungeråd KBH 2023-24. 

Hvem er Ungeråd KBH?

Vis alle

Medlemmer

Ungeråd KBH består af 35 medlemmer og 15 suppleanter, som vælges en gang om året. Alle borgere i Københavns Kommune i alderen 12 til 20 år kan stille op og stemme ved valget.

I Ungeråd KBH har vi flad struktur, hvilket altså betyder, at ingen er mere eller mindre vigtige end andre, og at alles stemme betyder lige meget.

Du kan møde ungerådets medlemmer og suppleanter her

 

Politiske udvalg

Alle medlemmer af og suppleanter for Ungeråd KBH er medlem af et af vores fire politiske udvalg. Hvert udvalg arbejder for en af vores mærkesager, og det er her, det meste af vores politiske arbejde udføres.

Hvert politisk udvalg har en udvalgskoordinator, som er ansvarlig for dagsordener til og afholdelse af udvalgsmøderne, kommunikation internt i rådet, koordinering med talspersoner og sekretariat, samt kontakt til udvalgets eksterne samarbejdspartnere.

Du kan læse om vores mærkesager og politiske udvalg her

 

 

Talspersoner

I ungerådet har vi tre talspersoner, som vælges blandt rådets medlemmer. Talspersonerne har til ansvar at lave dagsordener til og afholde ungerådsmøderne, at alle ungerådets medlemmer og suppleanter trives, koordinere internt med udvalgskoordinatorer, sekretariatet og andre interne aktører, samt at holde møder med Børne- og ungdomsborgmesteren.

For valgperioden 2023/24 er Ungeråd KBHs talspersoner:

  • Ingrid Bo Rahbek, ingridrahbek@ungeraadkbh.dk
  • Jökull Logi Hjartason, jokulllogih@gmail.com
  • Mads Teil Hørbye Christiansen, madschristiansen@ungeraadkbh.dk

Andet politisk arbejde

Udover vores officielle politiske mærkesager, laver vi en masse andet politisk arbejde. Mange af disse emner har et tilkoblet udvalg, som godt nok ikke får tildelt samme mængde tid og kræfter på ungerådsmøderne som udvalgene der arbejder med vores deciderede mærkesager. 

Du kan læse om vores udvalg og mærkesager her

 

 

Interne arbejdsgrupper

Udover vores politiske arbejdsopgaver har vi i ungerådet en masse interne opgaver som skal løses. Dette gøres ofte i udvalg og andre gange mere ad hoc.

 

Ungerådets sekretariat

Ungerådet har et sekretariat, som består af to ansatte i Børne- og ungdomsforvaltningen. Sekretariatet tager sig af henvendelserne vi modtager, at alle ungerådets medlemmer og suppleanter trives og kan være med, ungerådets økonomi og det praktiske omkring møderne vi holder.

Sekretariatet kan kontaktes på:

  • Mail: ungeraad@buf.kk.dk
  • Tlf: 29421332

Alle henvendelser vil blive viderebragt til de relevante medlemmer af ungerådet hurtigst muligt. Du kan forvente en svartid på cirka 2-3 uger.

 

Vedtægter for Ungeråd KBH

Ungeråd KBHs samarbejdsaftale for perioden 2023/24