Velkommen til Ungeråd KBH

Vi er talerør for Københavns ungdom til byens politikere!

Her på hjemmesiden kan du læse om vores arbejde som Københavns Ungeråd, ungerådsvalget 2020, vores indflydelseskananler, organisering og meget mere. Følg med i vores arbejde og valget på Facebook og Instagram. Der er valg til Ungeråd KBH i september 2020. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål.

Trivslen går den forkerte vej i de københavnske folkeskoler, og det skal vi gøre noget ved!
Ungeråd KBH vil have en by med bedre luft, sikrere veje og mere plads til gode byrum!
Debatindlæg i Politiken sætter fokus på ungerådets mærkesag "At mindske diskrimination i folkeskolen".