Grøn folkeskole

Vi kæmper for en grøn folkeskole! Vi mener, at bæredygtig dannelse skal være centralt i folkeskolen, og der skal være obligatorisk undervisning i grøn bæredygtighed. Skolernes fysiske rammer skal også tilpasses den grønne omstilling.

Ungerådet har i samarbejde med B, Ø og F udarbejdet et medlemsforslag om en handleplan for en grøn folkeskole.

På Borgerrepræsentationsmøde den 20. maj 2021 blev det godkendt:

at Borgerrepræsentationen pålægger Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med de øvrige relevante forvaltninger at udarbejde et forslag til handlingsplan for en grøn folkeskole, som bl.a. tager udgangspunkt i Ungerådets 7 krav til en grøn Københavnsk folkeskole.

At handleplanen for en grøn folkeskole både omhandler indholdet i undervisningen og skolernes fysiske indretning og bæredygtige drift.

På Børne- og Ungdomsudvalgsmøde den 11. august 2021 blev det godkendt:

  • at der nedsættes en bredt sammensat taskforce, som kan give anbefalinger til en handleplan og understøtte arbejdet med en grøn folkeskole.
  • at udvalget drøfter visionspapiret "Københavns Bæredygtige Skole".
  • at budgetnotat om midler til facilitering af en taskforce godkendes.

På budget 2022 blev parterne enige om at afsætte midler til at understøtte arbejdet med at udvikle en handleplan for en grøn folkeskole. Der afsættes:

  • 1,5 mio. kr. på service i 2022 til at nedsætte en taskforce for en grøn folkeskole.

Ungerådets krav til en grøn folkeskole