Ungt engagement

17.03.2020
Fagbladet ARKITEKTEN sætter fokus på ungt engagement.

Fagbladet ARKITEKTEN har interviewet ungerådsmedlemmerne Marie, Laura og Conrad om hvordan det er, at være medlem af Ungeråd KBH.