Ungeråd KBHs indflydelse

Hvert år kan Ungeråd KBH anmode om at få fire forslag behandlet politisk i Københavns Borgerrepræsentation

Ungeråd KBH kan inden for hver valgperiode stille op til fire forslag, som de kan anmode om at få behandlet politisk. Forslagene kan vedrøre alle kommunens ressortområder. Ungerådets forslag sendes til Borgerrepræsentationen, som træffer beslutning om, hvorvidt forslaget skal til politisk behandling i det fagudvalg, som det falder ind under. Den endelige godkendelse af ungerådets forslag sker efterfølgende i Borgerrepræsentationen.

Foruden at kunne stille forslag direkte til politikerne, anvendes ungerådet ofte som høringspart i større sager i Københavns Kommune fx ift. kommunale politiker og strategier. Rådet inviteres også med jævne mellemrum til møder med byens politikere, hvor rådet kan bidrage med et ungeperspektiv på aktuelle sager. Derudover deltager rådet løbende i kulturelle, politiske og ungerelaterede events i København, ligesom de selv er vært ved adskillelige arrangementer i løbet af deres valgperioden.

Her kan du se et udvalg af de initiativer og projekter som Ungeråd KBH har haft indflydelse på