Undervisningsmateriale - Demokrati, Indflydelse & Ungerådvalg

Et undervisningsmateriale der sætter fokus på ungerådsvalget 2020

Ungeråd KBH har i forbindelse med valget udviklet et undervisningsmateriale, som skal understøtte de 12-20 åriges deltagelse i ungerådsvalget, som afvikles 12. august - 23. september 2020. Undervisningsmaterialet kan anvendes af undervisere fra alle københavnske skoler (både folkeskoler og privat skoler) og ungdomsuddannelserne.  

Undervisningsmaterialet kan anvendes i dansk og samfundsfag og henvender sig primært til klassetrinnene fra 6-9.klasse, men kan også anvendes på ungdomssuddannelserne. Tidsomfanget er fleksibelt fra 1-5 leksioner, alt efter hvor meget faglig undervisning og elevopgaver den enkelte underviser vælger at knytte til elevernes valgdeltagelse. Du finder undervisningsmaterialet og tilhørende dokumenter nederst på siden.

Se filmene omkring Indflydelse (Video 1) og Mærkesager (Video 2) herunder: