Om Ungeråd KBH

Ungeråd KBH er københavnske unges direkte talerør til byens politikere.

Målet med Ungeråd KBH er at sikre, at unge har medindflydelse på udviklingen i Københavns Kommune, får indblik i den demokratiske proces og er med til at kvalificere de politiske beslutninger, der træffes. Dette sker gennem et direkte samarbejde mellem Ungerådet og politikerne, hvor unges viden, idéer og behov aktivt bliver bragt i spil. Hvert år kan Ungeråd KBH anmode om at få forslag behandlet politisk af Københavns Borgerrepræsentation.  

Ungerådet består af 35 medlemmer og 15 suppleanter i alderen 12-20 år med bopæl i Københavns Kommune. Medlemmerne vælges for et år ad gangen. 

Ungeråd KBH er kendetegnet ved at arbejde uafhængigt af partipolitiske, økonomiske og religiøse interesser.

Ungerådet er forankret under Børne- og Ungdomsforvaltningen. Rådet betjenes af et sekretariat, som faciliterer ungerådsmøderne og løser administrative opgaver knyttet til rådet. Borgerrepræsentationen har afsat 500.000 kr til årlig drift af ungerådet.

Læs mere om Ungeråd KBHs formål, retningslinjer, organisering mm i rådets vedtægter. Vedtægterne er godkendt af Borgerrepræsentationen september 2017.