Kontakt Ungeråd KBH

Kontakt ungerådets sekretariat, der tager sig af alle henvendelser til Ungeråd KBH.

Sekretariatet består af to medarbejdere fra Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning.

Sekretariatet kan kontaktes på:

Mail: ungeraad@buf.kk.dk

Telefon: 29421332

Alle henvendelser tages op på næstkommende ungerådsmøde, hvor Ungeråd KBH vil vurdere, om de vil gå videre med projektet. Du kan forvente en svar tid på op til 2 uger.