Forslag 19/20

Hvert år kan Ungeråd KBH anmode om at få forslag behandlet politisk af Københavns Borgerrepræsentation.

Nedenfor kan du se overskrifterne på de forslag, som ungerådet arbejder på i valgperioden 2019/20.

Mindske diskrimination i den københavnske folkeskole

København er en mangfoldig by. Alligevel kan det være svært at være en minoritet i Danmarks hovedstad. Ungerådet har kendskab til flere eksempler, hvor elever i den københavnske folkeskole har oplevet diskrimination som følge af at tilhøre en minoritet. Diskriminationen sker både fra undervisere og eleverne imellem. Ungerådet har været i dialog med organisationerne Mino Danmark og Normstormerne, som genkender billedet med diskrimination blandt skoleelever. De påpeger, at de oplever, at det er en problemstilling i vækst, som der skal sættes fokus på og som skal behandles som et selvstændigt tema i arbejdet med at forhindre og forebygge mobning.
I København måles der ikke direkte på forekomsten af diskrimination i folkeskolen. Det egentlige omfang kendes derfor ikke. Men den seneste trivselsmåling for eleverne i 4.-9. klasse viser, at færre oplever, at de ’sjældent’ eller ’aldrig’ bliver mobbet og færre oplever at blive accepteret, som de er, af deres klassekammerater. Ungeråd KBH ønsker, at ingen børn og unge oplever forskelsbehandling eller diskrimination på baggrund af køn, seksualitet, handicap, religion eller etnicitet mv. Derfor vil ungerådet arbejde for, at den københavnske folkeskole bliver fri for diskrimination.
 

Forslag forventes at blive behandlet ved Børne og Ungdomsudvalgets møde den 17. juni 2020.

 

Forbedre indeklimaet i den københavnske folkeskole 

Ifølge den nationale undervisningsmiljølov har folkeskolelever ret til et godt undervisningsmiljø. Desværre erfarer Ungeråd KBH, at indeklimaet på københavnske folkeskoler ofte er dårligt, hvilket kan påvirke elevernes faglige resultater negativt. Ifølge Dansk Center for Undervisningsmiljø har skolernes fysiske forhold nemlig stor betydning for elevernes muligheder for læring. Derfor vil ungerådet arbejde for, at der udstikkes specifikke retningslinjer for undervisningsmiljøet i Københavns Kommune som sikrer, at eleverne får de samme rettigheder ift. undervisningsmiljø, som deres undervisere har ift. arbejdsmiljø gennem arbejdsmiljøloven. Ungeråd KBH erfarer ydermere, at elever ikke er tilstrækkeligt oplyst om deres ret til at vælge undervisningsmiljørepræsentanter. Ungerådet vil arbejde for, at der iværksættes en kommunal indsats, der oplyser elever om deres ret til undervisnings-miljørepræsentanter.

 

Forslaget forventes at blive behandlet ved Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 17. juni 2020

 

Grønnere, bedre og billigere offentlig transport i København

Forslag er under udarbejdelse.